Повечето големи и средни български и международни дружества използват модерни ERP (Enterprise Resource Planning) системи. От друга старана все повече дружества осъзнават необходимостта от корпоративните софтуерни приложения, които допринасят до опростяване и оптимизиране на процесите в организациите. Тенденцията е с бързи темпове да се увеличава броя на компаниите, които ги внедряват. Ето защо бизнесът има нужда от добре подготвени кадри в областта на счетоводния сектор, които да разполагат със знанията и уменията да работят с този финансов софтуер и така да отговорят на нуждите на пазара. Все още много трудно се намират такива кадри, което поставя бизнеса пред необходимостта сам да ги обучава, а това отнема време и ресурси.

В отговор на този проблем Висшето Училище по Застраховане и Финанси (ВУЗФ) съвместно със SAP България създадоха първата по рода си у нас магистърска програма „Счетоводство и финансов софтуер за управление на бизнеса“. Тя е изцяло фокусирана върху потребностите на практиката в големите и средните частни компании, но също така и в държавните и общински структури, от добре подготвени кадри и в областта на модерните ERP системи с ясен акцент към финансово-счетоводния мениджмънт.

Новата магистратура ще включва обучение по модерни ERP системи, в това число специализирано обучение по счетоводния модул на пазарния лидер в сектора за бизнес софтуер – SAP. Ще бъдат засегнати важни научно-приложни сфери в областта на счетоводството, финансите и икономиката. Гост лектори ще бъдат представители на SAP България, a лектори някои от най-успешните български и световни фирми от сектора – ERP.BG, Балкан Сървисис, Тим ВИЖЪН, консултанти от водещи международни ERP компании, както и утвърдени преподаватели от ВУЗФ. Студентите ще получат възможност за стаж, както и за работа в бранша.