За въпроси, свързани с програмата:                                            Untitled

Висше училище по застраховане и финанси

София 1618, кв. Овча Купел, ул.”Гусла” №1
+359 2 401 58 29
+359 2 401 58 07
marketing@vuzf.bg

За въпроси, свързани с документите за кандидатстване и плащането на таксите:

Висше училище по застраховане и финанси

София 1618, кв. Овча Купел, ул.”Гусла” №1
+359 2 401 58 11
+359 2 401 58 12
+359 2 401 58 13
office@vuzf.bg

Заповядайте на виртуална разходка из ВУЗФ.                                                                                                                                                                        КАРТА