Изучавани дисциплини от магистри, с образователно-квалификационна степен “бакалавър” в направление “Икономика”.

pincheta12

 

Изучавани дисциплини за лица с образователно-квалификационна степен “бакалавър” в друго направление, които се обучават 3 семестъра и лица с ОКС “професионален бакалавър”, в направление “икономика”

pincheta34