Все повече корпорации осъзнават ползите от ERP системите и ги внедряват. Едно от най-разпространените им приложения е именно в счетоводството.

Уменията за работа с счетоводния модул на лидера на пазара SAP са много ключово предимство при намирането на работа и изкачването на професионалната стълбица.

От друга страна с по-задълбоченото познание в тази сфера и преминаване на допълнителни курсове, можете да се реализирате и като консултант по внедряване на ERP системи, което несъмнено е една от най-търсените професии в момента.