Новата магистратура ще включва обучение по модерни ERP (Enterprise Resource Planning) системи, в това число обучение по счетоводния модул на пазарния лидер в сектора за бизнес софтуер – SAP. Ще се обучават студентите за нуждите на бизнеса от добре подготвени кадри по съвременни и иновативни бизнес софтуери.

Ще бъдат засегнати важни научно-приложни сфери в областта на счетоводството, финансово-счетоводния мениджмънт и икономиката. Гост лектори ще бъдат представители на SAP България и някои лектори от най-успешните български и световни фирми от сектора – ERP.BG, Балкан Сървисис, Тим ВИЖЪН, консултанти от водещи международни ERP компании, както и утвърдени преподаватели от ВУЗФ. Студентите ще получат възможност за стаж, както и за работа в бранша.