Lektori_pic_Biser_200x267гл.ас. Бисер  Райнов е главен асистент във Висшето училище по застраховане и финанси. Той е сертифициран вътрешен одитор (CIA), член на Управителния съвет на Института на вътрешните одитори в България. Бисер има над 20 г. опит в областта на счетоводната отчетност. Ръководил е счетоводни отдели на предприятия от реалния и неправителствения сектор.

 

 


_Nataliq_Futekova_200x267Д-р Наталия Футекова  е управляващ съдружник на “И Ар Пи България” ООД (ERP.BG) – една от водещите български фирми за разработка на бизнес софтуер, в която е преминала през различни нива и позиции. Участвала е в редица проекти по внедряване на информационни системи, пускане на пазара на нови софтуерни продукти, маркетингови кампании, както и обществени инициативи.

 

 


Lektori_pic_Ventsislava_200x267Венцислава Дачева е завършила СУ „Св .Климент Охридски”. Следдипломни специализации в областта на международното икономическо сътрудничество в Австрия (Joint Vienna Institute), Великобритания (Crown Agents), Швейцария (UNCTAD) и Япония (Japan Productivity Center for Socio-Economic Development).
През продължителния си опит в държавната администрация (Министерство на труда и социалната политика, Министерство на търговията и туризма и Министерство на икономиката), работата й е свързана с двустранни донорски програми, реализирани в Р България, както и програми и проекти, финансирани от Структурните фондове на ЕС, Световна банка и международни организации (ПРООН, ОИСР). Към момента е част от екипа на дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“ на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Владее английски, френски и руски езици. Член на Съюза на икономистите в България. Хонорован преподавател във Висше Училище по Застраховане и Финанси по дисциплините „Европейски фондове и програми“ и „Управление на инвестиционни проекти“.


Lektori_pic_Marieta_Stancheva_200x267Д-р Мариета Станчева е завършила основно образование във Волфсбург, Германия и завършено средно образование в 142 гимназия „Веселин Ханчев” в София с профил немски език. Висше образование степен Бакалавър и Магистър завършено в УНСС по специалност: „Счетоводство и контрол”. С докторска степен по научна специалност 05.02.07 „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“ в УНСС.