Таксата за обучение в магистърската програма зависи от придобито висше образование:

– за икономисти тя е с продължителност два семестъра, а таксата е 1400 евро за целия срок на обучение;
– за неикономисти продължителността е три семестъра, а за “професионални бакалаври” – четири семестъра, като всеки от тези семестри е на стойност 700 евро.

Възможност за стипендия

Ще се отпускат стипендии под формата на отстъпка от таксата за магистърската програма и нейният размер ще се определя от представянето на кандидатите по време на интервюто за прием в програмата.

Краен срок за кандидатстване за стипендия — 30 септември 2015 г.

Оценка и класация на кандидатите

Всички кандидати ще бъдат поканени за интервю с представители на партньорите по програмата.

Кандидатите ще бъдат оценявани въз основа на професионалното си представяне и личностни характеристики. Стипендиите ще бъдат предоставени на кандидати, които демонстрират:

• предприемчивост и инициативност;
• новаторски подход в бизнес мисленето;
• силна ориентация към практическа приложимост на придобитите знания.